Restaurants

Sushisatake (Tokyo) -- 99
Sukiyabashi Jiro (Tokyo) -- 95
Yoroniku Ebisu (Ginza) -- 95
Katsukura (Tokyo) -- 93
Ramen Yamaguchi (Tokyo) -- 92
Ushigoro (Ginza) -- 88
Tim Ho Wan (Hong Kong) -- 85
Mustafa's Gemuse Kebap (Berlin) -- 85
Narikura (Tokyo) -- 85
Sushi Dai (Tokyo) -- 85
Mensho Tokyo (San Francisco) -- 85
Kimukatsu (Los Angeles) -- 83
Flat Iron (London) -- 83
Okane (San Francisco) -- 81
Dishoom (London) -- 81
Osmanthus (Berkeley) -- 81
Xi'an Famous Foods (NYC) -- 80
Cheeseboard (Berkeley) -- 80
Ichiran (NYC & Tokyo) -- 80
Afuri (Portland & Tokyo) -- 80
Summit House (Fullerton) -- 75
Zabu Zabu (Berkeley) -- 74
Zachary's Chicago Pizza (Berkeley) -- 73
Popson's Burgers (San Francisco) -- 70
Oh Baby Sushi (Redwood City) -- 70
Mokkoji (Irvine) -- 70
Gyukatsu Motomura (Shinjuku) -- 49